top of page

ПРОЕКТ ВЕГЕТАРИУМ

За биоразнообразие, социално единство и

личностно израстване

УНИКАЛНО ИЗЖИВЯВАНЕ В СЪРЦЕТО НА ПРИРОДАТА !

Един цялостен инструментариум за положителна промяна!

bottom of page