top of page

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ:

1. Почитай живота;

 

2. Бъди искрен;

3. Поддържай чистота, особено вътрешна;

4. Въздигай сексуалната си енергия;

5. Спазвай обществените правила,

стига да не са против духовните принципи;

6. Избирай градивна среда - природна, обществена и информационна;

7. Приемай смирено своята вътрешна и външна реалност в настоящето.

Промени я, изграждайки съзнателно и с дисциплина;

8. Търси най-доброто равновесие между самочувствие

и следване на установени авторитетни източници;

9. Развивай цялостен подход като възглед и хармонична практика;

10. Култивирай като основен мотив и критерий

посвещението на по-висшата реалност.

 

 

Бележка:

Светската етика е относителна. Дори и да не е искрена, тя намалява "триенето" при общуване.

Но само автентична и цялостна етика може да бъде основа за духовно развитие.

1. почитай живота.jpg
2. бъди искрен.jpg
3. поддържай вътрешна чистота.jpg
4. възвисявай сексуалната си енергия.jpg
5. съблюдавай нормите.jpg
6. подбирай обкръжението си.png
7. приемай със смирение, променяй с дисц
8. себеупование и следване.jpg
9. развивай цялостен възглед.jpg
10. себеотдаване на висша реалност.jpg
bottom of page