top of page

Целта на доброволческата програма е да направи участието в проект "Вегетариум" по-достъпно, чрез въвеждане на бартерни отношения.

 

Възползвате се от сериозни отстъпки в дарението за престой и имате възможност да станете член на желенската общност.

 

Очакваме от доброволците да обезпечават разходите за престоя си

(виж стойностите по-долу).

ПРЕСТОЙ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН БАРТЕР ИЛИ ДАРЕНИЕ

 е възможен между април и ноември за минимум 60 дни при 5 часа доброволчество на ден.

В замяна на положения труд ви предоставяме свободно време и възможност да преминете нашите Обучителни курсове

С пристигането си подписвате декларация за съгласие с общите правила и дневен режим.


 

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ВКЛЮЧВА: 

 

• Да живеем заедно в нашата живописна планинска местност;

• Цялостен начин на живот - практика;

• Здравословна храна;

• Уютно настаняване;

• Възможност да се включите в теоретичните уроци.

Това води до ползотворно самостоятелно развитие!

Доброволците живеем съответно ПРАВИЛАТА И ОБЩИЯ ДНЕВЕН РЕЖИМ,

като същевременно допринасяме за поддръжката и развитието на проекта.

Минималният период за доброволчество е две седмици.

Изисква значителен ангажимент от ваша страна и полагане на доброволен труд. 

По желание - може да имате повече свободно време

или да се присъедините към обученията.

 

ДНЕВНА ПРОГРАМА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ:

(Всяко разписание се променя спрямо сезона.

Дейностите отбелязани със * са задължителни!)

  * 08.30 ч. Сутрешна среща - организация;

· 09.00 ч. Закуска (по възможност - в мълчание);

 * 09.30 ч. Работа по проекта;

· 13.00 ч. Обяд (по възможност - в мълчание);

·   Свободно време / Работа по проекта;

· 19.00 ч. Вечерна среща - споделяне и организация;

· 20.00 ч. Свободно време: здравословни практики, музика, културен обмен;

* 21.00 ч. Почивка. Препоръчително е да се спи, като минимум се спазва тишина;

Всеки от нас ежедневно отделя около 60-90 ефективни минути за поддръжка на къщата и нейните обитатели - готвене, чистене, градини, машини и други.

Имаме един почивен ден седмично

и една почивна седмица на всеки 2 месеца / 42 дни годишно.

Като доброволец можете свободно да опитвате обученията и да встъпвате в

ДНЕВНАТА ПРОГРАМА НА УЧАЩИТЕ:


(Всяко разписание се променя съответно сезона.
Дейностите със * са задължителни в 80% от времето, прекарано тук.)

* 05.00 - 06.00 часа. Пробуждане (часът варира според индивидуалните обстоятелства);
Лична хигиена; Пиене на топла вода; Подготовка на помещенията за сутрешна практика; Масажи и физически упражнения; Практикуване на дихателни и психорегулиращи техники (по  възможност в мълчание); Лична практика (по възможност в природата);

* 08.30 ч. Сутрешно събрание - организация;

· 09.00 ч. Закуска (по възможност - в мълчание);

 * 09.30 ч. Работа по проекта / Практическо обучение;

· 13.00 ч. Обяд (по възможност - в мълчание);

• Почивка
• 15.00 Практическо обучение / Работа по проекта / Свободно време;
• 17.30 часа. Теоретичен урок / Индивидуална подготовка по важни теми;

· 19.00 ч. Вечерна среща - споделяне и организация;

· 20.00 ч. Свободно време: здравословни практики, музика, културен обмен;

* 21.00 ч. Почивка. Препоръчително е да се спи, като минимум се спазва тишина;

Всеки от нас ежедневно отделя около 60-90 ефективни минути за поддръжка на къщата и нейните обитатели - готвене, чистене, градини, машини, животни и други.

Имаме един почивен ден седмично

и една почивна седмица на всеки 2 месеца / 42 дни годишно.

Минималният период за доброволчество е 14 дни.

СТОЙНОСТ:

20 лева/човек/денонощие + 3 часа доброволчество на ден + някои домакински задачи;

ПРЕСТОЙ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН БАРТЕР ИЛИ ДАРЕНИЕ

 е възможен между април и ноември за минимум 60 дни при 5 часа доброволчество на ден.

Всички в дом "Вегетариум" спазваме правилата и дневния режим и се съобразяваме с присъствието и дейността на останалите.

За записване - свържете се с нас.

Благодарим !

bottom of page